Miljø​

Midtjydsk Fornikling & Forchromning A/S er certificeret efter den internationale miljøstandard ISO 14001 og kvalitetsstandard ISO 9001. Derudover udarbejder MFF hvert år en offentlig tilgængelig miljøredegørelse.

Et af formålene med miljøredegørelsen er at give MFF´s interessenter indblik i miljøforholdene hos MFF samt synliggøre, at der arbejdes seriøst med miljøaspekterne i forbindelse med overfladebehandlingen.

Miljøredegørelsen omfatter begge produktionsadresser med mulighed for bl.a. at se opgørelser over forbrug og udledninger for hver adresse.

Hent miljøredegørelsen i pdf format her

MFF har altid haft som mål at være forud for de miljøkrav, som lovgivningen stiller. Det kræver store og løbende investeringer, men det sikrer til gengæld en høj effektivitet.

Vores miljøchef står gerne til rådighed - bl.a. med information om indholdet af stoffer og sammensætninger i overfladebehandlingen.


Miljøchef

Dorthe Jensen

Tlf. +45 96 26 64 39

Mail. dj@mff.dk

Midtjydsk Fornikling & Forchromning A/S • Hvidelvej 7 • 7400 Herning • Tlf. +45 96 26 64 00mff@mff.dk